Bến Cầu chuyển đổi cây trồng có kết quả

Thủ TụcLà một huyện nông thôn, biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh, trong những năm qua, huyện Bến Cầu luôn quan tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, huyện Bến Cầu đã phá bỏ được thế “độc canh” cây lúa, hình thành được nhiều mô hình và nhiều vùng sản xuất rau màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản rất thích nghi với điều kiện tự nhiên.
Xem thêm :
– Youtube :
– Fanpage : 🔔Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh

Xem thêm :
– Youtube :
– Fanpage :
#DaiTruyenHinhTayNinh
#TayNinh

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/thu-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *