Bến xe miền Đông mới bao giờ hết "lỡ hẹn"?

Giới Thiệu Dịch VụVTC1 | Bến xe miền Đông mới được xem là công trình hạ tầng trọng điểm ở khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuy nhiên, bến xe miền Đông vẫn liên tục trễ hẹn và chưa biết bao giờ vận hành.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

3 thoughts on “Bến xe miền Đông mới bao giờ hết "lỡ hẹn"?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *