Bến xe Tam Bạc chính thức bị “khai tử” | VTC

Giới Thiệu Dịch VụVTC | Bến Tam Bạc, bến xe khách du lịch lớn nhất Hải Phòng sau nhiều lần trì hoãn di dời, đã chính thức đóng cửa theo quy hoạch chỉnh trang đô thị của UBND thành phố.

* Nguồn: VTC14
* Đăng ký VNOTV:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *