Bộ sưu tập vé xe buýt có một không hai | VTC1

Giá CướcVTC1 | Tại TP. HCM, có một cụ bà 81 tuổi với sở thích có một không hai, là sưu tầm tất cả vé xe buýt sau mỗi lần đi.

Xem bản full tại đây:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *