Chưa có mã ngành, mã nghề, đào tạo Logistics vẫn bị nghẽn

Tin TứcTheo dự báo, đến năm 2030, Việt Nam cần tới 200.000 nhân sự cho ngành Logistics. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo tại Việt Nam hiện nay chỉ đáp ứng được gần 1.000 nhân sự tốt nghiệp ngành này. Nhu cầu cần thiết và cấp bách như vậy, nhưng ngành logistics vẫn chưa có mã ngành, nghề logistics vẫn chưa có mã nghề để học sinh lựa chọn, để nhà trường mở chuyên ngành đào tạo. Đây là một điểm nghẽn về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Logistics hiện nay.

Nguồn: Truyền hình Quốc hội

———
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:
www.australiaawardsvietnam.org

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *