Cò vé lại "hoành hành" ở bến xe miền Đông | VTC9

Giá CướcVTC9 | Không chỉ xuất hiện “cò” lôi kéo hành khách, mà chính nhân viên bán vé trong quầy tại Bến xe Miền Đông cũng bán vé phá tuyến, sang tay, “bán khách” để hưởng tiền

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *