Cử nhân ngành Ngoại thương học những môn học gì? Ra trường làm những công việc gì? | Hướng nghiệp

Tin TứcChương trình đào tạo chuyên ngành Ngoại thương cung cấp cho sinh viên các kiến
thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại quốc tế, tạo sự tự tin để có thể thành công ở môi
trường nước ngoài. Sinh viên chuyên ngành ngoại thương được trang bị lý thuyết về logistics
và chuỗi cung ứng, tài chính quốc tế, marketing quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, logistics,
nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nghiên cứu thị trường xuất khẩu… Đồng thời, sinh viên có kỹ
năng giao tiếp, xử lý tình huống trong hoạt động ngoại thương và có khả năng hoạch định
chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu.
Hãy đăng ký kênh (Subscribe) để cập nhật nhiều video mới nhất từ Vinh thích học.
Theo dõi chúng tôi tại:
facebook: www.facebook.com/MaiTrongAnVinhLavando

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *