Đối thoại kinh tế Việt Nam – Nhật Bản: Doanh nghiệp Logistics Việt Nam gặp khó?

Tin TứcHiện nay, có khoăng 80 doanh nghiệp Nhật Bản là thành viên của Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mê kông thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) đang có hoạt động đầu tư vào ngành logistics Việt Nam. Tuy nhiên, việc kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực này đang gặp những khó khăn nhất định.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *