Giá vé tàu hỏa hiện nay, thông tin giá vé tàu năm 2019

Giá CướcBảng giá vé Sài Gòn Hà Nội 2019 SE2

1 Nằm khoang 4 điều hòa Tầng 1 1.599.000
2 Nằm khoang 4 điều hòa Tầng 1 1.634.000
3 Nằm khoang 4 điều hòa Tầng 2 1.489.000
4 Nằm khoang 4 điều hòa Tầng 2 1.524.000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP 3.233.000
6 Nằm khoang 6 điều hòa Tầng 1 1.485.000
7 Nằm khoang 6 điều hòa Tầng 2 1.350.000
8 Nằm khoang 6 điều hòa Tầng 3 1.155.000
9 Ghế phụ GP 694.000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56 1.132.000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V 1.142.000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://nhaxehoanglong.com/gia-cuoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *