GSD – Cách tốt nhất để tính toán chi phí và sản xuất sản phẩm May

Hướng DẫnĐược công nhận như là một đơn vị toàn cầu trong việc đo lường về thời gian và chi phí, GSD phân tích tất cả hoạt động của những công nhân trực tiếp, từ khâu cắt đến đóng gói, rồi cấp cho từng nhân tố một thời gian tiêu chuẩn đã được định sẵn và mã chuyển động.

Các Thương hiệu hàng đầu trên thế giới và nhiều Nhà máy sản xuất đang vận dụng GSD.

Nhằm tối ưu hóa việc tính toán chi phí.

Để thiết kế cho việc sản xuất hàng loạt (DFM), nhằm bảo đảm rằng các mẫu thiết kế đều có thể sản xuất được, giảm chi phí làm mẫu và thời gian.

Cải thiện chi phí, nhằm đảm bảo các sản phẩm được thiết kế và phát triển ở mức giá hợp lý từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.

Giá thành dựa trên dữ liệu thực tế: Gia tăng mối quan hệ với đối tác dựa trên việc tối ưu chi phí.

Khi sản phẩm được chuyển từ báo giá sang sản xuất, GSD là một phần của chương trình “Manufacturing Excellence”

Thiết lập Chính xác Thời gian vận hành để bảo đảm việc tối ưu hóa các chuyền sản xuất cùng với hiệu suất lao động cao hơn

Các đo lường hiệu quả sản xuất thực tế cho phép việc lập kế hoạch chính xác và phù hợp hơn đồng thời cải thiện khả năng giao hàng đúng hạn

Và Cải tiến Quy trình SX để tăng năng suất và lợi nhuận và từ đó hạn chế ảnh hưởng từ chi phí nhân công đang gia tăng.

GSD- cách tốt nhất để tính chi phí và sản xuất sản phẩm may mặc.

www.gsdhq.com

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *