Hà Nội: Cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người cao tuổi

Giá CướcVTC Now | Những người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ xe buýt miễn phí.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *