Hà Nội họp khẩn về một sự việc liên quan đến Covid-19 | VTC Now

Tin HOTVTC Now | UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp khẩn thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid-19.

(*) Xem trên Facebook:
——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

3 thoughts on “Hà Nội họp khẩn về một sự việc liên quan đến Covid-19 | VTC Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *