HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LOGISTICS

Tin TứcKế toán của công ty Logistics cũng thực hiện các công việc giống như kế tốn ở các công ty dịch vụ khác. Tuy nhiên có điểm khác biệt lớn ở loại hình này là công ty loại hình này có thêm kế toán đối ngoại, liên quan đến sự việc sử dụng nhiều ngoại tệ. Đồng thời, ở loại hình này cũng có những đặc thù thể hiện trong cách hạch toán. Điểm khác biệt này thể hiện rõ trong việc hạch toán giá thành và hạch toán theo dõi các khoản thu hộ và chi hộ….
Chi tiết kế toán logistics tại:

Hotline: 0969 247 246

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *