Hinh Ảnnh Các Bạn SP/NV Đi Tây Ninh Thăm Núi Bà Đen – F.5-29.5.2014

Giới Thiệu Dịch VụCó lời phán từ Bạch Ngọc Cung:
“Ta truyền lệnh xuống cho Người qua con ta”.
Lệnh truyền: “Hãy thương yêu nhau”

KÍNH DÂNG
ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC

+ tiếp theo …

Top of Page
10.Thế nào là cách thứ ba ?

Những người đi trong hai cách trên khi nhận thấy mình đã lập Công, lập Đức, lập Ngôn rồi hay là đã thọ khổ và thắng khổ rồi mà còn sức nữa thì vào nhà Tịnh để được tu chơn. Nơi đây các vị đó sẽ được học phương pháp luyện TINH hoá KHÍ, luyện KHÍ hoá THẦN; TINH KHÍ THẦN hiệp nhứt tức là HƯỜN HƯ vậy.

Nếu đi theo con đường Cửu Thiên Khai Hoá và con đường Thập Nhị Đẳng Cấp thiêng liêng thì khi mãn kiếp ta về với Đức Chí Tôn bằng cả Linh Hồn và Thể Phách. Con đường thứ ba là con đường tu chơn, chú ý tới sự rèn luyện năng lực sống trong nội thân của mình đến chổ hườn hư, tức chơn thần có khả năng rời khỏi xác phàm để về hội kiến Đức Chí Tôn trước khi chết.

11.Mô tả bước đầu của con đường Thiêng liêng Hằng sống?

Khi chúng ta qua khỏi Cửu Trùng Đài bước vào Cung Đạo, trực ngó lên trên thấy như đại hải mênh mông nhưng thật ra không phải đại hải mà là vòm trời của Càn khôn Vũ trụ. Càn khôn Vũ trụ bao la không thể gì tưởng tượng được. Một toà nhà nguy nga đồ sộ, thoạt ẩn thoạt hiện mập mờ, vừa ngó thấy ta muốn đến ngay. Vừa lúc đó Pháp thân ta như có một sức mạnh hút đi, không đi mà đến, đến mau như đi bằng máy bay vậy.

Đến rồi ngó thấy quần sanh nhơn loại muôn trùng, lớp đến lớp đi không biết bao nhiêu mà nói. Nhiều như vậy mà dường như không có tiếng động nào, thứ tự lớp lang có trật tự lắm. Nơi đó gọi là CUNG THÁNH, tức là Cung để các chơn hồn ra khỏi cảnh thiêng liêng đi tái kiếp và cũng là nơi tiếp rước các đẳng linh hồn sau khi tái kiếp trở về. Nơi đó giống như một trạm hàng không hay ga xe lửa vậy.

Tất cả kẻ đi người đến đều hiện lên khuôn mặt một sự lo lắng chung. Đi thì lo không biết xuống thế gian có làm tròn bổn phận khi giao ước với Đức Chí Tôn không? Về cũng lo là không biết phẩm vị mình ra sao, có còn hay mất. Lo lắm, mọi người đều lo lắm.

12.Nhiệm vụ của Cung Thế Thiên Hành Hoá
và ý nghĩa hai chữ “tận độ “?

Đó là nơi Chư Thánh ngồi cân lường từ việc tương lai, từ trái địa cầu này qua trái địa cầu khác, từ nước này qua nước khác. Họ ngồi lập chương trình định quyết, ai đến ai về để cứu vãn tình thế. Chư Thánh không buổi nào không tưởng đến tinh thần nhân loại, không buổi nào quên lo cho số mạng của chúng ta.

Trên đường đi đến Cung Hành Hoá, thiên hạ vắng vẻ ít ai. Bởi từ thử đến giờ muốn thành Tiên, muốn vị Phật, chẳng phải dễ gì đoạt. Con đường đi thật là huyền diệu, an nhàn làm sao. Ta vừa bước tới thì thấy trong mình thơi thới nhẹ nhàng. Cảnh nào cũng hữu tình. Hễ nói Tiên thì có Tiên. Ta thấy trên khuôn mặt họ hiện ra đủ khôn ngoan, hiền từ, đức tánh Thiêng liêng lộng lẩy, không còn một mảy may phàm cách. Có một điều họ vẫn giữ Thể pháp của họ cho dễ nhìn: như chúng ta gặp Bát Tiên y trong tượng vẽ, không thay đổi mấy để thiên hạ nhìn đặng… Không phải địa cầu này làm bạn với địa cầu này thôi mà nơi địa cầu khác họ cũng đến làm bạn.

Các vị đang nói chuyện mà trên đầu họ muôn ánh hào quang xẹt tứ tung ở không trung. Họ đương nói chuyện ở đây mà điều đình tới địa giới khác. Một phẩm vị Thế Thiên Hành Hoá cầm quyền Tạo-đoan không có điều gì họ không làm được. (còn nữa)

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/gioi-thieu-dich-vu

1 thought on “Hinh Ảnnh Các Bạn SP/NV Đi Tây Ninh Thăm Núi Bà Đen – F.5-29.5.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *