[HIU] – Giới thiệu Ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

Tin Tức– Kỹ sư ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại HIU được cung cấp kiến thức tổng quan và chuyên sâu về logistics và chuỗi cung ứng xoay quanh 3 mảng chính là Vận tải – Kho vận – Xuất nhập khẩu, có thể áp dụng vào hoạt động cung ứng dịch vụ logistics và vận tải như phân tích, thiết kế, vận hành, tái thiết kế để cải tiến các hệ thống hay quy trình liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng, các kiến thức về hợp đồng thương mại và vận tải về cơ sở pháp lý;

– Có khả năng phân tích, xác định, mô hình hóa, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống Logistics và chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn lập kế hoạch và điều độ chuỗi cung ứng sản xuất, dự báo nhu cầu khách hàng với khả nâng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu cũng như quản lý, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động logistics một cách khoa học và hiệu quả.
Thông tin chi tiết xem tại:

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *