HIU Khai Giảng Thạc Sỹ Logistics Hoàn Toàn Bằng Tiếng Anh

Tin TứcNgày 20/4/2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng khai giảng lớp thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng khóa đầu tiên, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và Đại học Quốc tế Hồng Bàng là trường đầu tiên tại Việt Nam đào tạo thạc sỹ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *