HIU Mở Ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Tin TứcNăm 2019, Trường ĐHQT Hồng Bàng sẽ tuyển sinh thêm một số ngành học mới, trong đó có ngành “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng”

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ với độ chính xác cao về số lượng, chất lượng và thời gian để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tốt nghiệp tại HIU có khả năng tham gia vào hoạt động thiết kế, tổ chức vận hành tối ưu hoá hiệu quả và chi phí tại các doanh nghiệp dịch vụ Logistics, hãng hàng không, công ty xuất nhập khẩu, công ty vận tải đa phương thức, nhà máy sản xuất, cơ quan hải quan, cơ quan thuế…

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

1 thought on “HIU Mở Ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

  1. Chúc mừng Nhà trường có thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao. Trong đó, Logistic là ngành sẽ đáp ứng rất cao cho các công ty chuyên XNK, hàng hải,…. Bản thân em không được đào tạo chuyên về XNK hay Logictis vẫn đang sống với nó hàng ngày. Nếu Nhà trường có sự quan tâm, đầu tư manh thì có thể sau 1 năm đầu, sinh viên ngành này có thể sống được với nghề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *