Kiểm tra tính năng tính phí vận chuyển cho quận/huyện trong woocommerce

Hướng DẫnVideo này thực hiện kiểm tra tính năng tính phí vận chuyển cho quận/huyện dựa trên tổng giá đơn hàng.
*************************************
Video cài đặt:
Plugin:
*************************************

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://nhaxehoanglong.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *