MEKONG LOGISTICS & EXPRESS GLOBAL

Tin TứcConsol trực tiếp hộp / cross-biên giới vận chuyển
FROM HO CHI MINH, VIETNAM TO PHNOM PENH, CAMBODIA

Lịch biểu:
Tần số: Hàng ngày
Thời gian giao thông đường: 2-3 ngày
Dịch vụ: Trực tiếp

RUSSIA NGA (Ms.) – Admin & Operation
H/P: +84-1685 540 556 +84-936 3789 52
Tel: +848 3847 9198 (Ext: 402)
Skype: ngamekongexpress.admin
Email: op.express@mkg.com.vn

MEKONG EXPRESS GLOBAL JSC
101 Dao Duy Anh Street, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +848 3847 9198 Fax: +848 38 454 266

Email: express@mkg.com.vn Website: www.mkg.com.vn

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *