Nghệ sĩ Sài Gòn cùng Bin Ben làm việc thiện tại tỉnh Tiền Giang

Giới Thiệu Dịch VụNgày 08/05/2018, chuyến đi thiện nguyện thật ý nghĩa của Bin Ben cùng các nghệ sĩ: Nguyên Vũ, Trịnh Kim Chi, Phị Thanh Vân, Hoàng Mập, Uyên Thảo, Minh Luân, Cao Mỹ Kim, Thái Chí Hùng, Quốc Bảo, Đinh Minh Quân, Quốc Trường, Hồng Tươi, doanh nhân Quốc Vũ … tại tỉnh Tiền Giang.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

21 thoughts on “Nghệ sĩ Sài Gòn cùng Bin Ben làm việc thiện tại tỉnh Tiền Giang

  1. Tấm lòng của nghệ sĩ không khác là một giáo hội của thánh đức chúa.
    Họ không phô trương thân thể của tôn giả?
    Nhưng họ cảm nhận được tất cả.nenmoi có việc hàng thiện tâm đức như vậy.

  2. Làm việc thiện là hoàn hảo nhất.
    Được ơn trên quan tâm và ban phước lành cho tâm hồn lẩn thể xác được nhẹ nhàng siêu thoát về phần vông được hãnh diện với các chư thần Tiên Địa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *