Nhạc Chế Tết | Vé Xe Cao – Xe Dù C.h.ặ.t C.h.é.m Ngày Tết | Nghe Để Phòng Và Cẩn Thận Cho Mình.

Giá Cước-Nhạc Chế Tết | Vé Xe Cao – Xe Dù C.h.ặ.t C.h.é.m Ngày Tết | Nghe Để Phòng Và Cẩn Thận Cho Mình.
-Chế Tác : Trương Danh-Bùi Thành Công
-Trình Bày : Trương Danh
-Facebook :
-FanPage :

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

5 thoughts on “Nhạc Chế Tết | Vé Xe Cao – Xe Dù C.h.ặ.t C.h.é.m Ngày Tết | Nghe Để Phòng Và Cẩn Thận Cho Mình.

  1. Bài hát này của a chế lời hay là a thành công chế lời mà sao a thành công hát rồi a mới hát lại vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *