Nhập CIF bán FOB tại sao mãi vẫn chưa thay đổi được Mekong Logistics

Tin TứcNhập CIF bán FOB gây bất lợi cho cả doanh nghiệp XNK và doanh nghệp vận chuyển Logistics, các doanh nghiệp nên xem video này để nhìn nhận lại vấn đề và cải thiện chính mình.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *