Phần mềm quản lý vận tải (DMS-Logistics)

Tin Tức– Quản lý hệ thống

Phân quyền người dùng
Đổi mật khẩu truy cập
Sao lưu, phục hồi dữ liệu
Thông thông công ty

– Quản lý danh mục

Danh mục xe công ty
Danh mục xe thuê ngoài
Danh mục tài xế
Danh mục khách hàng
Danh mục nhà cung cấp
Danh mục định mức xăng dầu
Danh mục địa điểm
Danh mục lương tài xế
Danh mục giá xăng dầu
Danh mục mặt hàng
Danh mục qui đổi đvt
Danh mục loại chi phí
Danh mục loại phụ tùng
Danh mục ngân hàng
Danh mục nhóm chi tiền
Danh mục vị trí tài xế
Danh mục đối tượng sửa chữa

– Quản lý vận chuyển

Quản lý hợp đồng
Yêu cầu vận chuyển tháng
Kế hoạch theo ngày
Nhập lệnh điều xe
Cập nhật chứng từ về
Định mức dầu theo chuyến
QL chi phí theo chuyến
Duyệt chi phí theo chuyến
Quản lý phân công tài xế
Cập nhật số lương giao hàng
Bảng kê thanh toán khách hàng
Bảng kê thanh toán thuê ngoài
Tình hình vận chuyển xe công ty

– Quản lý báo cáo

BC lãi lỗ theo chuyến
BC doanh thu theo chủ hàng
BC giao nhận theo xe
BC doanh thu theo chủ hàng có VAT
BC định mức dầu chi tiết
BC lương tài xế tháng
BC lãi lỗ xe công ty
BC lãi lỗ xe thuê ngoài
Báo cáo lãi lổ tổng hợp
BC chi phí xe theo tháng
BC tình hình vận chuyển ngày
BC bảng định mức dầu
BC vận chuyển theo khu vực
BC định mức theo chuyến
BC theo dõi bảng kê
BC công nợ phải thu chủ hàng
BC vận chuyển theo lệnh đ.xe
BC hợp đồng tổng hợp

– Quản lý báo cáo khác

Quản lý ứng lương
Số dư dầu nhà cung cấp
Quản lý giấy tờ xe
BC tình trạng giấy tờ xe
BC thu chi tiền dư tài xế
BC bảng kê chi tiền
BC bảng kê thu tiền
BC nhân sự tài xế
BC tiền hoa hồng theo khách hàng
BC bốc xếp, trung chuyển, kho
BC tạm ứng theo xe
BC theo dõi tiền ứng nhân viên
BC công nợ thuê ngoài
BC công nợ phải trả khác

– Quản lý sửa chữa

Sửa chữa định kỳ
Phiếu đổ dầu
BC theo dõi phiếu dầu
BC công nợ xăng dầu
BC sửa chữa theo xe
BC đổ dầu theo xe

– Quản lý thu chi tiền

Phiếu chi chi phí quản lý
Phiếu chi tiền ngân hàng khác
Phiếu chi tiền mặt khác
Phiếu tạm ứng chi phí
Phiếu chi trả nhà cung cấp
phiếu chi tiền ký quỹ tài xế
Phiếu chi trả tiền dầu
Phiếu trả tiền thuê ngoài
Phiếu thu tiền k.hàng theo h.đồng
Phiếu thu tiền ký quỹ tài xế
Phiếu thu/ chi tiền dư tài xế
Bảng kê thu/ chi ngân hàng
Bảng kê thu/ chi tiền mặt
Phiếu thu ngân hàng khác
Phiếu thu tiền mặt khác
Phiếu thu tiền k.hàng t.chuyến
sổ quỹ tiền mặt
sổ quỹ ngân hàng
Bảng kê chi tiền văn phòng

Website:

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *