Phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam

Tin TứcVừa qua Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn khảo sát các trung tâm logistics tại Khu Công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng và Hà Nội nhằm đánh giá về thực trạng dịch vụ logistics tại Việt Nam, đặc biệt là những cải thiện trong thời gian gần đây…

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *