[Plugin] Tính phí vận chuyển cho quận/huyện trong woocommerce

Hướng DẫnPlugin cho phép thêm các trường cần thiết như tỉnh/thành phố, quận/huyện và phường/xã vào trang thanh toán của woocommerce. Ngoài ra tính năng đặc biệt quan trọng là có thể tính phí vận chuyện cho từng quận huyện 🙂
Plugin:
My Web:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

1 thought on “[Plugin] Tính phí vận chuyển cho quận/huyện trong woocommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *