Review dự án TEMCO – Chuỗi cung ứng được hỗ trợ bởi Mạng Bitcoin, RSK

Tin TứcDự án mật mã lớn tiếp theo được hỗ trợ bởi các đối tác đầu tư Hàn Quốc và vốn TLDR. TEMCO không chỉ cách mạng hóa các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp mà còn cung cấp ứng dụng tiêu dùng có thể tăng doanh thu cho các nhà cung cấp và tạo ra hệ sinh thái trong suốt trên thị trường.

Website:
Whitepaper:
ANN thread:
Facebook:
Twitter:
Medium:
Reddit:
Telegram:
———————————————-
Author: dinhngoc3007
Profile Bitcointalk URL:
ETH wallet address: 0x3Dc4aDd148d54974fB3bA38c5Cf311615098a568

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/tin-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *