Tài khoản 641 : Chi phí bán hàng

Hướng DẫnTài khoản 641 : Chi phí bán hàng
Tài khoản 641 : Chi phí bán hàng
Tài khoản 641 : Chi phí bán hàng

Hướng dẫn định khoản Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng theo thông tư 200. Tài khoản 641 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách định khoản tài khoản 641, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản 641, bài tập tài khoản 641- Chi phí bán hàng.

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,…

b) Các khoản chi phí bán hàng không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *