Tập 4 Giảm chi phí mua vào

Hướng Dẫn31 BỘ VIDEO giải quyết các vấn đề đau đầu hàng ngày trong quản trị Doanh nghiệp.

Chi tiết xem www.trandinhcuu.com
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, tạo hiệu quả Doanh nghiệp của Bạn
Nội dung 31 video này như sau:
Tập 1: Bí quyết kiểm soát công nợ hiệu quả
Tập 2: Cách giữ nhân tài trong công ty
Tập 3: Phát triển nhân viên
Tập 4: Giảm chi phí mua vào
Tập 5: Nhân rộng sự thành công trong công ty
Tập 6: Công thức thành công của Doanh nghiệp
Tập 7: Quản lý lợi nhuận và chi phí trong Doanh nghiệp
Tập 8: Bí quyết 10 phút kiểm tra hiệu quả Doanh nghiệp
Tập 9: Phương pháp 5 Why’s hiệu quả tức thì
Tập 10: 5 cấp độ quản lý trong Doanh nghiệp
Tập 11: Bí quyết tạo sự khác biệt – phương pháp cộng
Tập 12: Bí quyết tạo sự khác biệt – phương pháp trừ
Tập 13: Bí quyết tạo sự khác biệt – phương pháp nhân
Tập 14: Bí quyết tạo sự khác biệt – phương pháp chia
Tập 15: Yếu tố nguy hiểm nhất trong Doanh nghiệp
Tập 16: 8 virus lãng phí trong Doanh nghiệp
Tập 17: Bí quyết loại bỏ 8 virus lãng phí trong Doanh nghiệp
Tập 18: Loại bỏ tư duy cố định để cải tiến và đột phá
Tập 19: Bí quyết đo lường hiệu suất lao động của nhân viên
Tập 20: Giảm sai hỏng trong Doanh nghiệp
Tập 21: Giải quyết hiệu quả mối quan hệ nhà cung cấp – công ty –
nhân viên – khách hàng
Tập 22: Cải tiến 1% mỗi ngày
Tập 23: Duy trì và nâng cao hiệu quả cải tiến – Kaizen
Tập 24: Kaizen – Cải tiến trong bán hàng và chốt sale
Tập 25: Lãnh Đạo hiệu quả
Tập 26: Các yếu tố của công ty tuyệt hảo
Tập 27: Các yếu tố của công ty tệ hại
Tập 28: Quản lý lợi nhuận và chi phí trong Doanh nghiệp
Tập 29: PDCA hiệu quả tức thì
Tập 30: Team work – Đội nhóm hiệu quả
Tập 31: Poka Yoke – Kiểm soát không sai lỗi

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/huong-dan

2 thoughts on “Tập 4 Giảm chi phí mua vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *