Teambuilding 2019

Tin TứcHằng năm, DACO sẽ tổ chức 1 chuyến company trip cho cán bộ công nhân viên của DACO. Đây là cơ hội để mọi người giao lưu, vui chơi và gắn kết với nhau sau một năm làm việc vất vả.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *