Thủ tục xuất trả lại hàng hóa đã nhập khẩu

Thủ TụcThủ tục xuất trả lại hàng hóa đã nhập khẩu.

Căn cứ theo quy định tại Điều 49: thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả nêu tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC và TT 22/2014/TT-BTC

1. Các hình thức xuất trả hàng nhập khẩu:
a. Xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài đã bán lô hàng này.
b. Xuất cho đối tác nước ngoài khác.

2. Nơi làm thủ tục xuất trả: Chi cục hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó. Trường hợp hàng xuất trả cho khách hàng nước ngoài qua cửa khẩu khác thì đuợc làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất.

3. Hồ sơ hải quan hàng hóa đã NK nhưng phải tái xuất gồm:
a. Công văn giải trình về việc xuất trả hàng.
b. Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu in (trên tờ khai phải thể hiện thông tin về số, ngày tháng năm, số lượng tái xuất tương ứng của từng tờ khai nhập khẩu trước đây).
c. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu in trước đây.
d. Thư, bản fax, e-mail chấp nhận nhận lại hàng (bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu) của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này). hoặc Hợp đồng bán hàng cho nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

4. Thủ tục hải quan thực hiện như đối với lô hàng xuất khẩu theo hợp đồng thương mại. Hàng xuất trả phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu hàng hóa lấy khi nhập khẩu (nếu có lấy mẫu); đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và việc xác định sự phù hợp giữa hàng hóa thực xuất khẩu với hàng hóa trước đây đã nhập khẩu.

Tham khảo thêm tại: hoặc hoặc

Thủ tục xuất trả lại hàng hóa đã nhập khẩu.

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/thu-tuc

2 thoughts on “Thủ tục xuất trả lại hàng hóa đã nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *