Category: Thủ Tục

Viện trưởng Trần Đình Thiên: "Thủ tục gắn với lợi ích, có thủ tục là có làm khó, có đánh chén."

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhấn mạnh: “Chúng ta đánh chén cái đất nước này đến mức nó không thể lớn được. Quá nhiều thủ tục, thủ tục gắn với lợi ích, có thủ tục là có làm khó, là có đánh chén”. Giải trình trước tổ công tác của […]

Read More
  • 0
  • 2
  • 0