TTHQ mang hàng về kho bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên nghành

Thủ TụcTTHQ mang hàng về kho bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên nghành (Tham khảo: hoặc ) Đối với hàng hoá XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra, cơ quan kiểm tra có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin Một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia để cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan hàng hoá trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác.

Thực tế hiện nay, quy định về việc kiểm tra chuyên ngành và đưa hàng về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành cũng gây nhiều bất cập. Hiện nay các bộ, ngành ban hành quá nhiều danh mục hàng hóa phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan dẫn đến tình trạng chồng chéo, không rõ ràng gây nhiều khó khăn cho cơ quan Hải quan và DN trong việc thực hiện. Điều này cũng tạo sức ép rất lớn lên việc thực hiện thủ tục thông quan của cơ quan Hải quan, phát sinh nhiều chi phí bất hợp lý cho DN. Nhiều trường hợp hàng hóa trong khi chờ kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành do điều kiện lưu giữ, bảo quản tại cửa khẩu không thể đáp ứng được nên đã được các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan Hải quan cho đưa hàng về bảo quản. Thế nhưng ngay khi được đưa hàng ra khỏi cửa khẩu, DN đã đưa ra thị trường tiêu thụ dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng…

TTHQ mang hàng về kho bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên nghành.

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/thu-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *