Viettel Post Introduction

Tin TứcViettel Post Joint Stock Corporation was established on July 1, 1997 as a member company of Viettel Group, with more than 22,000 employees, 83 nationwide branches, 5 member companies (there are 2 companies abroad) and more than 2,200 post offices. Currently, Viettel Post is focusing on 3 main areas: domestic and international delivery, logistics and e-commerce. In the past few years, the e-commerce and delivery industry witnessed outstanding growth, total e-commerce revenue in 2017 increased by 24%, 2018 by 30% and is expected to continue to grow.

————
Viettel Post tiền thân là Trung tâm Phát hành báo chí, thành lập năm 1997 với nhiệm vụ ban đầu là phục vụ các cơ quan quân đội trong Bộ Quốc phòng. Năm 2006, công ty chuyển đổi từ mô hình hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Bưu chính Viettel; đến năm 2009, chính thức hoạt động là công ty cổ phần.

Công ty mẹ nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với Viettel Post là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel. Các công ty con do Viettel Post nắm giữ cổ phần chi phối bao gồm: Công ty TNHH MTV Công nghệ Bưu chính Viettel, Công ty TNHH MTV Thương mại Điện tử Bưu chính Viettel, Công ty TNHH MTV Logistic Viettel, Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel Campuchia, Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel Myanmar.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

1 thought on “Viettel Post Introduction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *