(VTC14)_Lúng túng trong việc di dời bến xe khách Lương Yên?

Giới Thiệu Dịch Vụ(VTC14) – Mới đây, đơn vị trực tiếp quản lý Bến xe khách Lương Yên đã xin phép được giải thể, chuyển vị trí. Thời gian bến xe hoạt động chỉ còn khoảng 20 ngày, trong khi đó địa điểm di chuyển vẫn chưa được xác định đã và đang khiến nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hoang mang, lo lắng.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *