Xây bến xe hoành tráng rồi bỏ hoang | VTC

Giới Thiệu Dịch VụVì sao bến xe Phía Nam tại Đà Nẵng được đầu tư xây dựng rất hoành tráng, nhưng hiện không hoạt động?

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

3 thoughts on “Xây bến xe hoành tráng rồi bỏ hoang | VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *